Nhận làm :

- Thành lập doanh nghiệp, hồ sơ ban đầu.

- Kế toán trọn gói.

- Các thủ tục bảo hiểm, ngân hàng..v.v..

- Hướng dẫn và đào tạo kế toán.